Persondata – GDPR

Data Ansvarlig JA-EL ApS Att. Anders Hahnemann

Fortegnelse af dataaktiviteter

– De registrerede – hvem har virksomheden oplysninger om?

 1. Medarbejdere
 2. Kunder
 3. Ansøgere

– Personoplysninger om medarbejdere der behandles

 • Formålet med behandlingen er personaleadministration
 • Navn, Adresse, Tlf. Nr. E-mail
 • CPR – nummer, Registrerings- og kontooplysninger
 • Lokaliseringsdata GPS, Fotografier
 • Ferie og andet Fravær
 • Køn, Kørekort, Kontooplysninger
 • Løn, Nummerplade
 • Pensionsforhold, Stilling, Uddannelse
 • Skatteoplysninger

Vi behandler ikke særlige kategorier af oplysninger

Informationerne gemmes så længe medarbejderern er ansat og 5 år efter.

– Personoplysninger om kunder der behandles

formålet med behandlingen er levering af varer samt at udføre opgaver.

 • Navn
 • Adresse
 • Nr
 • E-mail
 • Cpr-nummer

For private kunder gemmes oplysningerne i:

 • Tilbud, ordrer, serviceaftaler, kunder og anlæg (Minimum 1 år)
 • Tilbud og ordrer med arbejdssedler, ekstra arbejde og faktura (Minimum 5 år)
 • Kvalitetssikring (Minimum 10 år)
 • Medarbejdere og timeregistreringer (Maksimum 5 år)

For Erhvervs kunder gemmes oplysningerne i:

Faktura arbejdssedler med tilknyttet dokumentation slettes når de ikke findes relevante længere, de er ikke omfattet af persondataforordningen men alle oplysninger ajourføres.

Personoplysninger om ansøgere der behandles

 • navn, adresse, telefonnummer,
 • nr., bank- og skatteoplysninger,
 • ægtefælle, børn
 • uddannelse anden efteruddannelse
 • straffeattest
 • fagforening
 • fritidsinteresser

Ansøgninger slettes når ansøgere har fået besked dog max 3 mdr. Efter modtagelse

Videregivelse af oplysninger

Bogholderiet / administrationen står for modtagelse og behandling af oplysningerne.

Virksomheden videregiver data til og behandles i følgende IT- Systemer

 • IT-Systemer
  • Proløn – Lønadministration
  • AO – sagshåndtering
  • Dropbox Buisness – opbevaring af f.eks. bilag / dokumentation
  • Minuba – sagstyringsprogram
  • E-conomic – Økonomistyring
 • Andre databehandlere
  • Pension Danmark
  • Skat
  • TEKNIQ
  • Forsikringsselvskaber – medarbejder information
  • Tekniske Skoler – information om lærlinge

 Data politik

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger her på siden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til berigtigelse (rettelse):
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 • Ret til sletning:
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse:
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.